DRÖNARE

Drönare ger ett helt annat perspektiv och överblick än en vanlig kamera. Allt från vackra bilder och filmer för turism, mäklarfoton, dokumentation och översiktsbilder vid nybyggnation eller bara ett vackert naturfoto eller en bild på sommarstugan.
Användningsområdet för en drönare är så mycket mer än att bara ta vackra foton och filmer. Andra drönaruppdrag kan vara inspektioner på hög höjd som takinspektion eller en inspektion av ett vindkraftverk, framtagning av ortofoton, 3d-modelleringar och volymberäkningar. Bara fantasin sätter gränsen för vad man kan göra med en drönare.

Turism

Att använda drönarfoton och drönarfilmer inom till exempel turism ger nya och intressanta perspektiv. Här är en drönarfilm över Malmös kanaler.

3D-modellering

Med drönaren kan man skapa 3D-punktmoln och fotogrammetri för mätning och kartering, generera 3D-modeller och använda punktmolnen för volymberäkning.

Marknadsföring och Dokumentation

Använd drönaren för marknadsföring av er verksamhet eller som dokumentation under och efter projektets gång. Här ett exempel från muddringen av Skanörs hamn.