DRÖNARE

Drönare ger ett helt annat perspektiv och överblick än en vanlig kamera. Allt från vackra bilder och filmer för turism, mäklarfoton, dokumentation och översiktsbilder vid nybyggnation eller bara ett vackert naturfoto eller en bild på sommarstugan.
Användningsområdet för en drönare är så mycket mer än att bara ta vackra foton och filmer. Andra drönaruppdrag kan vara inspektioner på hög höjd som takinspektion eller en inspektion av ett vindkraftverk, framtagning av punktmoln, höjdmodeller, ortofoton, 3d-modelleringar och volymberäkningar.
Jag använder Pix4Dmatic och Pix4Dsurvey, två mycket avancerad program, för att skapa punktmoln, höjdmodeller, ortofoton, 3d-modeller, volymberäkningar m.m.

Pix4Dmatic

– Punktmoln:
    Exportformat .laz, .las

– Ortomosaik (Ortofoton):
    Exportformat .jpg (Georeferenced with .jgw)

– Digital surface model (DSM):
    Exportformat .tiff (Geo TIFF)

– 3d-modeller:
    Exportformat .obj, .slpk, Cesium 3D Tiles, .laz

Pix4Dsurvey

Pix4Dsurvey fungerar som en länk mellan fotogrammetriprogram (t.ex. Pix4Dmatic) och CAD- och GIS-program.

Med Pix4Dsurvey kan man bl.a. göra volymberäkningar (se bild) och skapa Digital terrain model (DTM). Man kan även utföra automatiserade processer, t.ex. detektering av brunnar, vektorisering av vägmarkeringar. Dessa “objekttyper” kan sedan läggas upp i olika lager och exporteras till CAD- och GIS-program.

Pix4Dsurvey exporterar vektoriserade data i .dxf och .shp format.

Byggprojekt

Här är några exempel på hur drönaren kan användas för dokumentation, mätningar m.m. vid byggprojekt.

3D-modellering

Med drönaren kan man skapa 3D-punktmoln och fotogrammetri för mätning och kartering, generera 3D-modeller och använda punktmolnen för volymberäkning.

Ortomosaik/Ortofoto

Ett ortofoto skapas genom att flera bilder som överlappar varandra sätts ihop av ett avancerat program och bildar då en mycket högupplöst ortomosaik.

Med ett nätverks-RTK abonnemang och en drönare  utrustad med en RTK-modul kan man uppnå en mycket hög noggrannhet i bilden.  Avändningsområden kan vara att dokumentera ett bygge och då flyga t.ex. en gång i veckan eller att följa stranderosionen genom att flyga samma rutt med ett jämt intervall och då kunna följa en kustlinjen med mycket hög noggranhet.

 

Golfbanor

Här är ett exempel på dokumentation av en golfbana med drönare. Drönaren är perfekt både för att filma varje hål och för översiktsfilmer/foton för att presentera miljön på och runt golfbanan.

Turism

Att använda drönarfoton och drönarfilmer inom till exempel turism ger nya och intressanta perspektiv. Här är en drönarfilm över Malmös kanaler.

Marknadsföring och Dokumentation

Använd drönaren för marknadsföring av er verksamhet eller som dokumentation under och efter projektets gång. Här ett exempel från muddringen av Skanörs hamn.